není :( není :(

Texty k zamyšleníTexty k zamyšlení


Něco málo textů pro zamyšlení

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lidé přicházejí do našich životů z nějakého DŮVODU, na určité OBDOBÍ anebo na CELÝ ŽIVOT.
Když je budeme umět rozlišovat, tak budeme vědět, co je třeba pro ně udělat.

DŮVOD
Když je někdo v našem životě z nějakého důvodu, tak je to vlastně vyjádření naší potřeby.
Přišli, aby nám pomohli vyřešit nějaký problém, přišli nám poradit a podpořit nás po fyzické, emoční anebo duševní stránce. Může se nám zdát, jako kdyby nám je poslalo samo nebe a ono to fakt udělalo. Jsou tu proto, že my potřebujeme, aby tu byli. Později, když už se náš problém vyřešil anebo přišel ten čas nechat zbytek problému na nás samotných, tak tato osoba udělá anebo poví něco, co ukonči náš vzájemný vztah.
Někdy tyto osoby zemřou, někdy prostě odejdou.
Co si musíme uvědomit je, že náš problém byl vyřešen, naše potřeba uspokojena a teda jejich práce v našem životě skončila. Naše modlitba byla vyslyšena, teď už musíme vstát a jít sami, bez jejich pomoci.

OBDOBÍ
Někteří lidé jsou v našich životech na určité období, naše cesta životem nám je poslala na určité období. Většinou se navzájem od sebe něco naučíme, zažijeme něco super, dobře se zasmějeme, naučíme se pomáhat si. Většinou nás tito lide naučí něco, co jsme nevěděli anebo nás přinutí vyzkoušet něco, co jsme ještě v životě neudělali. Obvykle zažijeme s těmito lidmi hodně zábavy, no je to jen na určité období.

CELÝ ŽIVOT
Celoživotní vztahy nám dávají Celoživotní lekce. Musíme těmito lekcemi postupně procházet a budovat jimi tento vztah, aby měl dobré základy.
Důležité je učit se z těchto lekcí, milovat tuto osobu a uvádět do praxe to, co jsme se naučili ve všech ostatních našich vztazích, ve všech oblastech našeho života.

Je smutné, že láska je slepá, ale přátelství ne. Přátelství je jasnovidec.

Děkuji za to, že jsi součástí mého života bez ohledu na to, zda jsi tu z nějakého DŮVODU, na nějaké OBDOBÍ anebo na CELÝ ŽIVOT.


Znáte nějaký dobrý vtip, text či báseň a chcete se o ni podělit?
Zašlete mi je přes kontaktní formulář díky.
© 2005 - 2024, Kozlík    hostováno u BlueBoard