není :( není :(

Zábavné textyZábavné texty


Něco málo zábavných textů pro zasmání

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
PRACOVNÍ ŘÁD
 • Práce musí být osvěžující, proto jakékoliv přepracování je trestné. Kdo se v práci zapotí bude okamžitě propuštěn.
 • Počátek pracovní doby bude určen vedoucím, nesmí být však dříve než v 10 hodin. Před započetím vlastní práce podává se svačina - obložené chlebíčky, káva, čaj - vše dle přání zaměstnanců.
 • Minimální mzda zaměstnanců činí 50 Kč za hodinu, mimo to celé zaopatření včetně piva, likéru apod. Při práci je povoleno zpívat, začne-li někdo melodii, ostatní se ihned přidají, zanechají práce a zpívají společně.
 • Polední přestávka je od 12 do 13 hod. Zaměstnanec, který poruší polední přestávku a začne pracovat, činí tak na vlastní zodpovědnost a zkrácení polední přestávky musí úměrně prodloužit.
 • Mezi 14. a 15. hod. se podává káva a zákusky, přičemž povinností vedoucího je postarat se o vhodnou zábavu (karty, estráda, strip-tease, ženy apod.)
 • Usne-li některý zaměstnanec při práci, ostatní potichu opustí pracoviště, aby ho nevzbudili a mají po zbytek dne volno.
 • V 16 hod. je slavnostní ukončení pracovní doby, hraje muzika a vedoucí osobně poděkuje každému zaměstnanci za vykonanou práci.
 • Žení-li se některý ze zaměstnanců (nebo vdává) hradí podnik svatbu včetně zábavy. Všichni dostávají placené volno a podnik je v této době uzavřen.
 • Dovolená je dvakrát v roce, a to 8 týdnů v létě a 6 týdnů v zimě. Tráví-li zaměstnanec dovolenou mimo domov, postará se podnik o úklid jeho bytu a zalévání květin.
 • Povinností podniku je postarat se zaměstnaným ženám o vychovatelku a uklízečku. Tato nesmí být ošklivá, neboť v době volna má být k ruce pánovi domácnosti.
 • Zdá-li se zaměstnanci v noci sen o práci a může-li to prokázat, náleží mu mzda za práci v noci včetně nočního příplatku. Nastoupí-li druhý den do práce, náleží mu též příplatek za práci přesčas.


Znáte nějaký dobrý vtip, text či báseň a chcete se o ni podělit?
Zašlete mi je přes kontaktní formulář díky.
 
© 2005 - 2024, Kozlík    hostováno u BlueBoard