není :( není :(

Erotické básničkyErotické básničky


Něco málo vtipů a textů pro zasmání

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
DOHODA

A) Jméno, příjmení, titul: ......................
     Trvalé bydliště: ...............................
     Zaměstnání: ....................................
     Rodné číslo: ...................................
     IQ: ................................................

B) Jméno, příjmení, titul: ......................
     Trvalé bydliště: ...............................
     Zaměstnání: ....................................
     Rodné číslo: ...................................
     IQ: ................................................

Věc: Písemná dohoda o eventuálním pohlavním styku

Já ....................................... uvedena pod bodem A) této dohody, dobrovolně souhlasím s eventuálním pohlavním stykem, případně jinou sexuální aktivitou vykonanou s panem ....................................... uvedeným pod bodem B) této dohody.

Potvrzuji, že výše uvedené činnosti chci vykonávat dobrovolně, bez jakéhokoliv fyzického či psychického nátlaku, z čistě vlastního zájmu o tuto aktivitu.

V žádném případě se tedy nejedná ze strany pana ..................................... o naplnění skutkové podstaty trestného činu znásilnění dle § 241 Trestního zákona, ani trestních činů omezování osobní svobody dle § 231 Trestního zákona, případně vydírání dle § 235 Trestního zákona.

Podpisem této dohody vstupují osoby uvedené pod body A) a B) do vztahu erotického partnerství na dobu jednoho měsíce, pokud nebude trvání vztahu v závěru dohody upřesněno jinak.

Uzavřením této dohody vyplývá pro zúčastněné strany blíže nespecifikovaná povinnost vykonávat tuto činnost s radostí a ku prospěchu osoby své i osoby partnerské.

Další případná ujednání ( časové rozvrhy, specifikace činnosti, atd. ) ...............................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

V: ....................                                                                     Dne: .....................
Podpis A) ..................                                                           Podpis B) ....................Znáte nějaký dobrý vtip, text či báseň a chcete se o ni podělit?
Zašlete mi je přes kontaktní formulář díky.
© 2005 - 2024, Kozlík    hostováno u BlueBoard